Cung cấp hóa chất công nghiệp và Hóa chất phòng thí nghiệm

Đất sét hoạt tính

Bán VICHEMGOLD - Hóa chất tách vàng

Hóa chất Magie Stearat – Magnesium Stearate – C36H70MgO4
Bán Kẽm Stearat – ZINC STEARATE

Giá: Liên hệ
 
Giá: Liên hệ
 Giá: Liên hệ
Giá: Liên hệ
Acid acetic - CH3COOH

Amoniac - NH4OH

Đồng sunphat - CuSO4
Giá: Liên hệ
Giá: Liên hệ
Giá: Liên hệ
Giá: Liên hệ
Nhựa Polyester - 6120
Cobalt Sulfate
Long Não CAS 76-22-2
H2O2 - Oxy già
Giá: Liên hệ
Giá: Liên hệ
Giá: Liên hệ
Giá: Liên hệ
NaOH 99% - Xút vảy

PAC - Trung Quốc Vàng Chanh

Sắt Sunfat


Polymer Anion (+/-)
Giá: Liên hệ
Giá: Liên hệ
Giá: Liên hệ
Giá: Liên hệ
Thuốc tím - KMNO4
   

                 Giá: Liên hệ
Javen - NaClO
Javen - NaClO
Giá: Liên hệ
Propylene Glycol (PG)
Propylene Glycol (PG)
Giá: Liên hệ
Axit Nitric - HNO3
Giá: Liên hệ